Ledningsteam Boländerna Sävja Danmark

Förskolechef
Inger Björklund
Pedagogista
Yvonne Möller
Biträdande förskolechef
Lena Schläger

Skicka e-post

Ringmurens förskola
Boländernas förskola

Biträdande förskolechef
Anna-Lena Ekstrand

Skicka e-post

Lammets förskola
Myrgångens förskola

Biträdande förskolechef
Susanne Welin

Skicka e-post

Danmarks förskola 
Sävja förskola

Biträdande förskolechef
Peter Gustafsson

Fålhagsledens förskola
Uppsävja förskola

Skoladministratör
Lena Arlasjö
31 augusti 2016