Kvalitetscertifiering

Boländernas förskola har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem.

Med motiveringen:

  • Boländernas förskola präglas av trygghet och trivsel med engagerade pedagoger.
  • Olika lärgrupper och utvecklade lärmiljöer skapar goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande.
  • Pedagogernas olika former av reflektioner utgör en grund för vidare utveckling.
  • Organisationen är tydlig och stödjer utveckling och förskolans uppdrag.
  • Kompetensutveckling prioriteras högt.

Qualis - kvalitetssäkringssystem

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på
var förskolan står och vilken väg den bör välja i den
fortsatta kvalitetsutvecklingen. 
Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av
verksamhetens styrkor och förbättringsområden.
Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Läs mer om Qualis

 

6 februari 2018